Стопанка

Почистване

Почистване на общи части според Вашите изисквания.

Почистването е основната дейност, която придава на офиса, общите части или входа поддържан и спретнат вид. Това е услугата, която е най-видима за Вас, тъй като вие и Вашите гости сте хората, които ежедневно наблюдавате състоянието на настилките, асансьора, стъклените и огледални елементи, прилежащите пространства на сградата.  Изтупаните изтривалки, почистените огледала в асансьора, избърсаните отпечатъци от пръсти по вратите, почистените паяжини и събраните боклуци от външните пространства са малка част от нещата, които правят впечатление. Отдавна почистването не е само метла и парцал по пода и ние сме тези, които контролираме качеството и използваните пособия и препарати.

 • Изтупване на изтривалки пред апартаменти

 • Почистване на изтривалки на офиси/търговски обекти

 • Почистване на офис настилки

 • Почистване на прах от офис мебел

 • Почистване на общи офис помещения за хранене или отдих

 • Почистване на санитарни помещения

 • Почистване на изтривалки пред вход

 • Сухо почистване на настилки и асансьор

 • Мокро почистване на настилки и асансьор

 • Почистване на пощенски кутии

 • Изхвърляне на рекламни материали

 • Избърсване на отпечатъци от врати и огледала

 • Почистване на паяжини

 • Почистване на парапети

 • Сухо почистване на прилежащи дворни пространства

 • Мокро почистване на прилежащи дворни пространства

 • Машинно сухо почистване на гараж/подземни гаражи

 • Машинно мокро почистване на гараж/подземни гаражи

 • Почистване на подземни гаражи след наводнение

 • Основно почистване след строител

 • Основно почистване на апартамент след ремонтни дейности

 • Сезонно почистване на апартамент/къща/офис

 • Абонаментно почистване на апартамент/къща/офис

 • Почистване на Етажна собственост

 • Почистване на прилежащите дворни пространства

 • Почистване на подземни гаражи

Ако имате въпроси: