Стопанка

СТОПАНКА

С грижата на добър стопанин!

Управление и поддръжка на жилищни и административни сгради

Домоуправител

Ползотворно общуване между домоуправител и живущи

Касиер

Различни начини за плащане според предпочитанието на всеки живущ

Поддръжка

Грижата на добрия стопанин за по-добра среда на съжителство

Нашите Услуги

Последни Новини

Как се разпределят разходите за

Чл. 51. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57

Как се определя размера на

Чл. 50. (2) Средствата във фонда се набират от: (изм.